Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKN 5Cb/140/2020 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Komárno
    Sudca – Mgr. Peter Mezőszállási
     ECLI:SK:OSKN:2021:4220205412.1

Uznesenie
Okresný súd Komárno v právnej veci žalobcu: TARGET 4220205412
Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Mezőszállási
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 094 ms)