Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLC 21Er/745/2017
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Lučenec
   ECLI: ECLI:SK:OSLC:2018:6617208970.2

Uznesenie
Okresný súd Lučenec v exekučnej veci oprávneného EOS 6617208970
Dátum vydania rozhodnutia: 26. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Július Slavkovský Banská Bystria sp. zn.
4OdK/546/2018 zo dňa 20.06.2018 bol na majetok dlžníka (povinného) vyhlásený Banská Bystrica.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 122/2018 dňa 26.06.2018.

3 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 741 ms)