Výsledky

 1. OSLM 1Er/4118/2015 – KSZA 1CoE/138/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Žilina a Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudcovia – JUDr. Marcela Vencuríková a JUDr. Pavol Polka
   Vencuríková
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2015:5615208393.1

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 1Er/4118/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu 5615208393
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marcela 22. 3. 2015 začalo exekučné konanie pod spisovou značkou Ex
27134/15 na vymoženie 959,78 eur s  5615208393.1

Uznesenie
Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Polku 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 237 ms)