Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSLM 10Er/139/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
   Kolláriková
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2017:5612200637.3

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci 5612200637
Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alžbeta uloženej povinnosti zaplatiť 13,92 eur a trovy exekúcie.

2. Súdny exekútor vrátil dňa 27. 9. 2017 súdu exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca
2017.

4 Podľa § 57 ods. 2 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. 3. 2017 (ďalej len „Exekučný
poriadok 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (30 572 ms)