Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSLM 10Er/335/2014 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
     Sklenková
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2017:5614202728.2

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci exekúcie 5614202728
Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Petra činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom do 31.
03. 2017 predchádzajúceho konania 0,00 Eur a trov exekúcie.

2. Písomným podaním, doručeným dňa 03. 11. 2017, súdny exekútor postúpil súdu návrh oprávnenej na
zastavenie exekúcie zo dňa 06. 10. 2017, ktorým oprávnená 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (819 ms)