Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSLM 7Er/661/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
     ECLI: ECLI:SK:OSLM:2018:5612203492.2

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci exekúcie 5612203492
Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Anna Fáberová Okresného súdu Žilina sp. zn. 8OdK/55/2018 zo dňa 19. 3. 2018 bol na majetok
povinného vyhlásený 2018 zverejnil správca konkurznej podstaty v obchodnom vestníku
oznámenie o zrušení konkurzu podľa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 211 ms)