Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSLM 6Er/237/2016 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
     Mohauptová
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2019:5616200794.2

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci 5616200794
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jitka Lukáč exekúcie.

2. Podaním zo dňa 19. 2. 2019 podal súdny exekútor podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že 2018 zo dňa 3. 1. 2019 bol na majetok povinného
M. W., nar. XX. X. XXXX vyhlásený konkurz a za 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 464 ms)