Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSLV 9C/172/2010 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Levice
    Sudca – JUDr. Gertrúda Rennerová
     ECLI:SK:OSLV:2010:4310205594.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Levice v konaní Súd: Okresný súd Levice
Spisová značka: 9C/172/2010
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4310205594 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 10. 2010
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gertrúda Rennerová
ECLI zo dňa 20.5.2010 č. k. 7Ro/130/2010 - 57 nebolo možné doručiť
žalovanému do vlastných rúk, preto ho súd zrušil uznesením zo dňa 28.5.2010 č. k. 7Ro/130/2010 -
61 a nariadil vo veci pojednávanie 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 196 ms)