Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSMI 20Er/596/2014 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Michalovce
    Sudca – JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová
     Slebodniková Levkušová
ECLI: ECLI:SK:OSMI:2017:7714213586.1

Uznesenie
Okresný súd Michalovce v exekučnej veci 7714213586
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana osvedčenú z Obchodného vestníka č. OV
151/2017, v ktorom Okresný súd Košice I publikoval uznesenie sp.zn. 32OdK/47/2017 zo dňa 2.8.2017,
ktorým vyhlásil konkurz na majetok dlžníka - B.. Účinky inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa
predpisov účinných do 31. marca 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (576 ms)