Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSMI 2P/294/2017
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová
   ECLI:SK:OSMI:2018:7717216137.1 ROZSUDOK V MENE 2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7717216137 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2018 Meno 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (639 ms)