Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSMT 0Er/839/2002 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Martin
     ECLI:SK:OSMT:2020:5720202627.1

Uznesenie
Okresný súd Martin v exekučnej veci oprávneného: Všeobecná Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Slovíková
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (987 ms)