Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNO 7C/44/2012
  Občianske právo – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 7 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Námestovo
  Sudca – JUDr. Miriam Srogončíková
   ECLI: ECLI:SK:OSNO:2016:5812204854.17

Uznesenie
Okresný súd Námestovo v právnej veci navrhovateľa: X 5812204854
Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2016
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Srogončíková 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (367 ms)