Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNR 28Er/941/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
   ECLI:SK:OSNR:2018:4112242674.2

Uznesenie
Okresný súd Nitra vo veci exekučného konania oprávneného Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jana Ožvoldová
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (5 630 ms)