Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNR 11PPOm/2/2018
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Mária Sitárová
   ECLI:SK:OSNR:2018:4118202232.1

Uznesenie
Okresný súd Nitra, vo veci starostlivosti súdu o maloletú E Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 11PPOm/2/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4118202232 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Mária Sitárová
ECLI bola uznesením o
neodkladnom opatrení, vydaným Okresným súdom Nitra v konaní číslo 24PPOm/1/2018 dňa 16. 2.
2018, vykonateľným dňa 16. 2. 2018 o 13,23 hod. zverená do dočasnej starostlivosti W.. V 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (698 ms)