Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNR 23OdK/21/2018
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Jana Coboriová
   ECLI:SK:OSNR:2018:4118208253.1

Uznesenie
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : P Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 23OdK/21/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4118208253 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Coboriová
ECLI 864/2018, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu
Nitra 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 301 ms)