Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSNR 24Er/640/2015 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Nitra
     ECLI:SK:OSNR:2019:4115216209.2

Uznesenie
Okresný súd Nitra vo veci exekučného konania v prospech Dátum vydania rozhodnutia: 07. 11. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Gabriela Bučeková
ECLI 90/2019, zo dňa 24.06.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 125/2019 dňa 01.07.2019 vyhlásený na majetok povinného. Dňa 05.11.2019
bol v Obchodnom vestníku č. 213/2019 zverejnený oznam správcu o 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (572 ms)