Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNR 25Er/1051/2016
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
   ECLI: ECLI:SK:OSNR:2019:4116225718.2

Uznesenie
Okresný súd Nitra vo veci exekučného konania v  4116225718
Dátum vydania rozhodnutia: 12. 11. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Petra Štefeková podnet na zastavenie exekúcie, nakoľko na majetok povinného bol
uznesením sp. zn. 23OdK/140/2019 zo na majetok povinného
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/140/2019 zo dňa 06.08.2019.

9 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 421 ms)