Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSNR 10Er/866/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Nitra
     ECLI:SK:OSNR:2019:4117223371.2

Uznesenie
Okresný súd Nitra v exekučnej veci v prospech oprávneného Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Róbert Holý
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 444 ms)