Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSNR 24Er/401/2007 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Nitra
     ECLI:SK:OSNR:2020:4107213750.3

Uznesenie
Okresný súd Nitra vo veci exekučného konania v prospech Dátum vydania rozhodnutia: 03. 02. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Gabriela Bučeková
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 115 ms)