Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNR 1Nt/29/2020
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
   ECLI:SK:OSNR:2020:4120011317.1

Uznesenie
Okresný súd Nitra, samosudkyňou JUDr. Beátou Polyákovou, v  Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 1Nt/29/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4120011317 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Polyáková
ECLI Okresného súdu Topoľčany sp. zn. 1Nt/24/2020 zo dňa 31.08.2020, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (682 ms)