Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNR 32OdK/7/2020
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubica Farkašová
   ECLI:SK:OSNR:2020:4120200467.1

Uznesenie
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: G Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 32OdK/7/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4120200467 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 01. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Farkašová
ECLI 2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného
súdu Nitra, aby 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 906 ms)