Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNR 23OdK/227/2020
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Jana Coboriová
   ECLI:SK:OSNR:2020:4120210682.1

Uznesenie
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : G Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 23OdK/227/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 4120210682
Dátum vydania rozhodnutia: 14. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Coboriová
ECLI D14 - 1470/2020, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (995 ms)