Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSNZ 14Er/69/2013 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Nové Zámky
     ECLI:SK:OSNZ:2017:4413201084.2

Uznesenie
Okresný súd Nové Zámky vo veci exekúcie oprávneného 4413201084
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Tomáš Stuchlý
ECLI 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.
Podľa § 57 ods. 1 písm. c) Exekučného 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (3 695 ms)