Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNZ 18C/27/2020
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Peter Rajňák
   ECLI:SK:OSNZ:2020:4420202089.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Nové Zámky sudcom Súd: Okresný súd Nové Zámky
Spisová značka: 18C/27/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 4420202089
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 11. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Rajňák
ECLI nesplnil.

2.Okresný súd Nové Zámky vydal vo veci dňa 21.05.2020 platobný rozkaz sp.zn.: 18C 27/2020 rozkaz
do vlastných rúk , súd ho uznesením sp.zn.: 18C 27/2020-33 zo dňa 19.08.2020 zrušil.

3.Súdu 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (885 ms)