Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSNZ 9P/6/2021 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Nové Zámky
    Sudca – Mgr. Viera Betáková
     ECLI:SK:OSNZ:2021:4421200393.2

Uznesenie
Okresný súd Nové Zámky, v právnej veci navrhovateľky Súd: Okresný súd Nové Zámky
Spisová značka: 9P/6/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu 4421200393
Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viera Betáková
ECLI 2021 - 11 zo dňa 05.02.2021, právoplatné dňa
12.02.2021, ktoré bolo navrhovateľke doručené dňa 2021 - 11 zo dňa 05.02.2021
na doplnenie návrhu neodstránila. V danom prípade ide o také nedostatky 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 179 ms)