Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPB 2T/24/2018
  Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Považská Bystrica
  Sudca – Mgr. Gabriela Repková
   Repková
ECLI: ECLI:SK:OSPB:2018:3718010112.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Súd: Okresný súd Považská Bystrica
Spisová značka: 2T/24/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 3718010112
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Gabriela 1 písm. j) Tr. por., dňa 24. apríla 2018, vydal tento

r o z h o d o l :

Obvinená P. U., nar XX.XX.XXXX v R.. U., trvale bytom S. XXXX/XX, R.. U.,
j e v i n n á , ž e

dňa 1. februára 2018 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (551 ms)