Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPD 15Er/200/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Eva Kiššová
   ECLI:SK:OSPD:2018:3811201269.2

Uznesenie
Okresný súd Prievidza v exekučnej veci oprávneného: DÔVERA 3811201269
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kiššová
ECLI bude zastavená.
3. Súd má z Obchodného vestníka č. 19/2018 vydaného 26.1.2018 preukázané, že Okresný súd Trenčín
uznesením sp.zn. 22OdK/11/2018 z 19.1.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 201 ms)