Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPD 16Er/4123/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – Mgr. Marianna Hašková
   ECLI: ECLI:SK:OSPD:2018:3812222688.2

Uznesenie
Okresný súd Prievidza v exekučnej veci oprávneného 3812222688
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Marianna Hašková vestníka č. 97/2018 vydaného dňa 22.05.2018 za preukázané, že Okresný
súd Trenčín uznesením sp.zn. 40OdK 128/2018 zo dňa 15.05.2018 vyhlásil konkurz, resp. osobný
bankrot na majetok dlžníka (povinného): C. K 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 579 ms)