Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPD 15Er/48/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Eva Kiššová
   ECLI:SK:OSPD:2019:3812200351.2

Uznesenie
Okresný súd Prievidza v exekučnej veci oprávneného 3812200351
Dátum vydania rozhodnutia: 21. 08. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kiššová
ECLI vestníka SR preukázané, že Okresný súd Trenčín Uznesením sp.zn.
40OdK/94/2019 zo dňa 1.3.2019 vyhlásil 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 235 ms)