Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPE 1Er/624/2015
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Radoslav Smatana, PhD.
   PhD.
ECLI: ECLI:SK:OSPE:2017:3615203678.2

Uznesenie
Okresný súd Partizánske v exekučnej veci 3615203678
Dátum vydania rozhodnutia: 21. 09. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Radoslav Smatana v Obchodnom vestníku SR zistil, že uznesením Okresného súdu Trenčín sp.
zn. 40OdK/31/2017 zo dňa pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov
účinných do 31. marca 2017.
5. Podľa § 58 ods. 1 exekútora rozhodne o ich výške.

16. Podľa § 30 vyhlášky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (601 ms)