Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPK 0T/6/2021
  Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
   ECLI:SK:OSPK:2021:1721010072.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Pezinok sudcom Súd: Okresný súd Pezinok
Spisová značka: 0T/6/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1721010072 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Marek Mikulčík
ECLI marca 2021 v Pezinku, takto
rozhodol:

r o z h o d o l :

O b v i n e n ý : A. X., H.. XX. X. XXXX 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 055 ms)