Spisová značka
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPN 8T/8/2021
  Trestné právo – Majetok
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – JUDr. Andrea Kondllová
   ECLI:SK:OSPN:2021:2521010016.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Piešťany Súd: Okresný súd Piešťany
Spisová značka: 8T/8/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2521010016 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 02. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Kondllová
ECLI odsek 1 s poukazom na § 8 písmeno a) zákona č. 62/2020 Z. z. v znení zákona č. 9/2021
Z. z. účinného 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (840 ms)