Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSPO 18Cb/249/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Prešov
     ECLI:SK:OSPO:2018:8117223475.1

Uznesenie
Okresný súd Prešov v právnej veci žalobcu: Safety - Kleen 8117223475
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Žanna Popovičová
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (911 ms)