Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPO 10C/44/2017
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prešov
   ECLI:SK:OSPO:2018:8117224633.1

Platobný rozkaz
Okresný súd Prešov v právnej veci

žalobcu: Allianz Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Simona Stašková
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (957 ms)