Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPO 4T/50/2018
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
   ECLI:SK:OSPO:2018:8118010962.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Prešov samosudcom Súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 4T/50/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8118010962 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Mačura
ECLI JUDr. Mariánom Mačurom dňa 28. mája 2018 podľa § 353 Trestného
poriadku vydáva tento

r o z h o d o 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (573 ms)