Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPO 0T/94/2018
  Trestné právo – Iné práva a slobody
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
   ECLI:SK:OSPO:2018:8118011163.3

Uznesenie
Okresný súd Prešov, sudcom JUDr. Marekom Čechom, v trestnej veci priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Čech
ECLI: ECLI:SK:OSPO:2018:8118011163.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE Súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 0T/94/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8118011163 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Čech
ECLI nebezpečného vyhrážania podľa
§ 360 ods. 1 Trestného zákona, dňa 28. júna 2018 v Prešove takto

r o z h o d 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (643 ms)