Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPO 2K/11/2018
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Tomáš Novák
   ECLI:SK:OSPO:2018:8118206460.3

Uznesenie
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VRANTOP Súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 2K/11/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8118206460 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tomáš Novák
ECLI 11/2018-47 zo dňa 25.06.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 29.06.2018 rozhodol o začatí konkurzného konania na majetok dlžníka.

2. Uznesením č. k. 2K/11/2018-51 zo dňa 04.07.2018 publikovaným v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 026 ms)