Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPP 4T/70/2019
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Poprad
  Sudca – JUDr. Vladimír Hric
   ECLI:SK:OSPP:2019:8719010592.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Poprad, samosudcom JUDr Súd: Okresný súd Poprad
Spisová značka: 4T/70/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8719010592 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 09. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hric
ECLI septembra 2019 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 334 ods. 4/ Tr. poriadku s ch v a ľ u j e dohodu o vine a treste uzavretú dňa 12. septembra
2019, pod sp. zn. 1 Pv 220/19/7706 na Okresnej 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 467 ms)