Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSRA 5Er/612/2015 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Revúca
    Sudca – JUDr. Lucia Prčová
     ECLI:SK:OSRA:2020:6815203574.3

Uznesenie
Okresný súd Revúca v exekučnej veci oprávneného: BENCONT Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lucia Prčová
ECLI odvolaní oprávneného rozhodol
Krajský súd v Banskej Bystrici č.k. 2CoE/76/2020-58 zo dňa 08.07.2020 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (299 ms)