Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSRA 2T/202/2020
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Michal Uhorskai
   ECLI:SK:OSRA:2021:6820010387.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Revúca Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Uhorskai
ECLI samosudcom JUDr. Michalom Uhorskaiom dňa 18. januára 2021 vydáva podľa §
353 ods. 1 Trestného poriadku v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 680 ms)