Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSRA 4P/3/2021 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Revúca
    Sudca – JUDr. Michaela Králiková
     ECLI:SK:OSRA:2021:6821200232.3

Uznesenie
Okresný súd Revúca v právnej veci starostlivosti o maloletú Súd: Okresný súd Revúca
Spisová značka: 4P/3/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6821200232 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králiková
ECLI n e n i e :

1. Uznesením Okresného súdu Revúca, sp. zn. 4P/3/2021-7 zo dňa 09.02.2021 bolo bez 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 528 ms)