Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSRS 2Er/124/2009 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
    Sudca – JUDr. Zoltán Boros
     ECLI: ECLI:SK:OSRS:2018:6909202114.2

Uznesenie
Okresný súd Rimavská Sobota v exekučnej veci 6909202114
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zoltán Boros povinnému bol vyhlásený
konkurz uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/217/2018.

3 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (773 ms)