Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSRS 3Er/2856/2010
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
   ECLI: ECLI:SK:OSRS:2018:6910214533.2

Uznesenie
Okresný súd Rimavská Sobota v exekučnej veci 6910214533
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Macková Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/334/2018 zo dňa 23.4.2018.

3. Podľa § 57 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z. o 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 899 ms)