Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSRS 7P/130/2018
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – Mgr. Alica Žingorová
   ECLI: ECLI:SK:OSRS:2018:6918203590.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Rimavská Súd: Okresný súd Rimavská Sobota
Spisová značka: 7P/130/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 6918203590
Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Alica Žingorová vopred do rúk matky, počnúc dňom 01. 09. 2018;
čím sa mení rozsudok tunajšieho súdu sp. 2P/166 2014-20 zo dňa 01. 07. 2014 v časti o výživnom.

Nedoplatok na výživnom za obdobie od 01. 09. 2018 do 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (726 ms)