Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSRV 11Er/154/2011 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Rožňava
    Sudca – JUDr. Iveta Farkašovská
     ECLI: ECLI:SK:OSRV:2018:7811201655.2

Uznesenie
Okresný súd Rožňava v exekučnej veci oprávneného 7811201655
Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Farkašovská súdneho exekútora JUDr. Juditu Jakobejovú vykonaním exekúcie podľa podaného
návrhu.

3. Dňa 22. 02. 2018 exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2018 sa dokončia podľa predpisov
účinných do 31. marca 2018.
5 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (599 ms)