Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSRV 10Er/178/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Rožňava
     ECLI:SK:OSRV:2019:7817202018.2

Uznesenie
Okresný súd Rožňava v exekučnej veci oprávneného 7817202018
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marian Tengely
ECLI 2019 dňa 14.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok povinného. Súdny exekútor súčasne predložil 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 187 ms)