Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSRV 3T/110/2020
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
   ECLI:SK:OSRV:2020:7820010382.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Rožňava Súd: Okresný súd Rožňava
Spisová značka: 3T/110/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7820010382 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 12. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Arpád Koreň
ECLI decembra 2020 v Rožňave,

r o z h o d o l :

Obvinený E. L., nar. XX.XX.XXXX Y. K. R., trvale 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 055 ms)