Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSRV 11C/79/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Rožňava
    Sudca – JUDr. Peter Dudič
     ECLI:SK:OSRV:2020:7820203657.3

Uznesenie
Okresný súd Rožňava v právnej veci navrhovateľa V.. B. Y., H. U  Súd: Okresný súd Rožňava
Spisová značka: 11C/79/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7820203657 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Dudič
ECLI Rožňava
zo dňa 18.6.2020, č.k. 7P/41/2020, záznam o podaní oznámenia o priestupku zo dňa 30.11.2019 kópiu zápisnice o pojednávaní na Okresnom súde Rožňava
zo dňa 18.6.2020, č.k. 7P/41/2020, z ktorej súd 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 358 ms)