Spisová značka
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSSE 10P/5/2018
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Senica
  Sudca – JUDr. Milan Trylč
   ECLI:SK:OSSE:2018:2618200202.5

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Senica sudcom JUDr Súd: Okresný súd Senica
Spisová značka: 10P/5/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2618200202 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 11. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Trylč
ECLI zamestnaná od septembra 2018 v X G. D. K. I. A. s príjmom cca 650,-EUR netto.
Predtým bola zamestnaná v I 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 660 ms)