Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSSE 8Er/93/2009 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Senica
     ECLI:SK:OSSE:2021:2609201350.2

Uznesenie
Okresný súd Senica v právnej veci výkonu exekúcie v prospech Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Marianna Velická
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 565 ms)